Kategoriat
Yleinen

Suorahaku rekrytointi löytää parhaat hakijat

Kun tarkkaan määriteltyyn johdon tai asiantuntijan työtehtävään etsitään uutta potentiaalista henkilöä, ei yleensä käytetä perinteisiä rekrytoinnin keinoja. Tällöin nimittäin kuvaan astuu usein suorahaku rekrytointi, joka tarkoittaa siis strategista, yleensä johto- tai asiantuntijatason avainhenkilöiden rekrytointiprosessia. Avoimien ilmoitusten sijaan tällöin turvaudutaan hiljaisiin suoran kontaktoinnin keinoihin.

Perinteinen rekrytointi muuttuu suorahaussa hiljaiseksi kontaktoinniksi

Yrityksen hakiessa uutta työntekijää, toteutetaan rekrytointi yleensä perinteisen julkisen työpaikkailmoituksen avulla. Avoimen työnhaun sulkeutumisen jälkeen taas valitaan parhaat hakijat ilmoitukseen vastanneiden joukosta ja sovitaan haastatteluaika kaikkein potentiaalisimpien henkilöiden kanssa.

Sopivia ehdokkaita voidaan kuitenkin etsiä myös ilman julkista ja avointa hakua. Tällöin kyseessä on niin sanottu suorahaku rekrytointi eli toisin sanoen headhunting. Suorahaku siis tarkoittaa rekrytointiprosessia, jossa rekrytoiva taho (joko yrityksen sisäinen tai ulkoinen rekrytoija) etsii työtehtävään aktiivisesti sopivia osaajia erilaisia julkisia tietokantoja, työkaluja sekä media- ja tiedonlähteitä hyväksi käyttäen. Tämän jälkeen hän ottaa heihin suoraan yhteyttä, tiedustellen kiinnostusta avoimena olevaan työpaikkaan.

Suorahaku rekrytointi on tänä päivänä erittäin nopeasti yleistyvä menetelmä. Eikä suotta, sillä se on jo tähän mennessä osoittautunut erittäin tehokkaaksi rekrytointikeinoksi. Lisäksi sitä voidaan hyödyntää myös perinteisten rekrytointimenetelmien rinnalla, jolloin saadaan aikaan sitäkin kattavampi ja monipuolisempi otanta markkinoilla olevista potentiaalisista hakijoista.

Miten suorahakua kannattaa hyödyntää?

Suorahaku rekrytointi koostuu pääasiassa hiljaisesta hausta. Näin ollen sitä voidaan parhaiten hyödyntää silloin, kun syystä tai toisesta avoimesta työpaikasta ei voida tai haluta ilmoittaa julkisesti. Syyt tähän ovat usein strategisia tai eri yritysten väliseen kilpailuun liittyviä. Varsinkin jos työnhaku, ja siihen liitetty potentiaalinen kohderyhmä, on todella rajattu ja tehtävään soveltuvien henkilöiden määrä sitäkin pienempi. Tällöin kun voidaan ikäviä kilpailutilanteita välttää erittäin menetyksekkäästi piilossa toimitettavalla ns. hiljaisella haulla.

Tyypillisesti suorahakua käytetään kuitenkin keskitason ja ylemmän johdon sekä tiettyjen asiantuntijoiden rekrytoinnissa. Ja vaikka nykyisin suorahaku onkin hyvin paljon yleistynyt ja laajentunut käytettäväksi myös muissa työtehtävissä, ei se kuitenkaan ole kaikkein tehokkain keino yleisemmissä ammattikunnissa.

Löydä passiiviset työnhakijat

Avoimen haun sijasta suorahaku rekrytointi löytääkin parhaimmillaan ns. ”piilossa olevat helmet” eli passiiviset työnhakijat. Nämä koostuvat niistä henkilöistä, jotka eivät aktiivisesti etsi uutta työpaikkaa, mutta ovat kuitenkin avoimia ajatukselle työpaikan vaihtamisesta sopivan tilaisuuden sattuessa. Joidenkin tutkimusten mukaan jopa suurin osa tällä hetkellä työssä olevista ammattilaisista, ovat juurikin tällaisia passiivisia työnhakijoita, jotka odottavat parempaa työpaikkaa.

Pyydä ammattilainen avuksi

Passiivisia työnhakijoita etsiessään yritys voi käyttää erilaisia suorahakuun erikoistuneita rekrytointipalveluja, jotka hoitavat taustatutkimuksen ja oikeiden henkilöiden etsimisen sekä heidän henkilökohtaisen ja yksilöllisen kontaktoinnin eri kanavissa.

Suorahaun kasvattaessa suosiotaan, myös palvelua tarjoavien yritysten määrä on tasaisesti kasvattanut. Näin ollen löydät todennäköisesti lähes mistä tahansa paikkakunnalta tai viimeistään verkosta palvelua tarjoavia rekrytointiyrityksiä, jotka ovat valmiita auttamaan myös sinua uusien työntekijöiden etsinnässä. Kysymys kuuluukin – joko sinä olet valmis aloittamaan suorahaun rekrytoinnin?

Vastaa