Kategoriat
Yleinen

Pilvipalvelu parantaa etätyön tietoturvaa

Varsinkin nyt korona-aikana suurin osa meistä on päässyt tutustumaan etätyön mahdollisuuksiin. Poikkeusajasta huolimatta etänä tehtävä työ tarjoaa kuitenkin milloin tahansa lisää joustavuutta ja uusia mahdollisuuksia päivittäiseen työhön. Tämä kun on helposti mahdollista varsinkin aloilla, joissa työ tehdään pääasiassa tietokoneen välityksellä. Kuitenkin suurimmaksi ongelmaksi muodostuu usein etätyön tietoturva. Onneksi juuri tähän ongelmaan tarjoaa ratkaisun turvallinen pilvipalvelu.

Etätyö tarjoaa useita etuja

Käytännöllinen etätyö voi vaikuttaa huomattavasti myös työhyvinvointiin, jos työntekijä kokee sen itselleen parhaaksi työskentelytavaksi. Paikka- ja aikariippumaton työskentely voi myös tarjota niin työnantajalle kuin myös -tekijälle säästöä, sillä tällöin työntekijä voi työskennellä mistä päin maailmaa tahansa. Työnantajan on kuitenkin aina huolehdittava etätyön mahdollistamisesta, niin työvälineiden, ohjelmistojen, tietoturvan kuin myös muiden työn edellytysten osalta.

Hyvin rakennettu pilvipalvelu mahdollistaakin usein kokonaisvaltaisen pakettiratkaisun, joka tarjoaa niin käyttäjäystävällisyyden kuin myös peräti yrityksen omaa sisäistä infraa tietoturvallisemman vaihtoehdon etätyöskentelyyn.

Varmista ensisijassa työn tietoturvallisuus

Etätyön tekeminen tai ylipäätään sen mahdollistaminen voikin kaatua helposti kotoa tai muualta käsin tehtävän työn haavoittuvuuteen. Tärkeintä olisi kuitenkin tarkastella kriittisellä silmällä sisäisiä resursseja sekä etenkin työnteon prosesseja. Tietoturvallisen etätyöskentelyn osalta onkin ensisijaisen tärkeää, että työntekijä itse tietää, miten hän voi tietoturvaan vaikuttaa. Lähes kaikkeen työhön kun on mahdollista hankkia tarvittavat resurssit ja työvälineet, jotka mahdollistavat tietoturvallisen työnteon mistä päin maailmaa tahansa. Tällöin kun On Premise -ohjelmistot vaihtuvat turvallisiin pilvipalveluihin tai vaihtoehtoisesti virtualisoituun pilveen.

Muista huolehtia myös suojatusta yhteydestä

Vielä kun hiottujen prosessien ja tarkkaan valitun pilvipalvelun lisäksi yrityksen työntekijät panostavat yhteyksien suojaamiseen sekä asianmukaisesti valittuun fyysiseen sijaintiin, on tietoturvallinen etätyö mahdollista saavuttaa hyvinkin helposti. Samalla työn tekemisestä saadaan entistä käyttäjäystävällisempää ja sujuvampaa, kun kaikki työntekijät tietävät, miten heidän tulee toimia ja mistä tarvittavat ohjelmistot tai tiedostot löytyvät.

Etätyöpöytä sujuvoittaa työntekoa

Kun kaikki tarvittavat tietoturvaohjeet ovat jaettu, voivat käyttöjärjestelmäpäivitykset sekä erillisten laitteiden tietoturvasta huolehtiminen yhä viedä helposti liikaa työntekijöiden arvokasta työaikaa.

Ratkaisun tähän ongelmaan tarjoaa erilaiset DaaS- eli Desktop as a Service -palvelut. DaaS-palvelut kun tarjoavat saataville koko työpöydän sekä käyttäjäkokemuksen niin laitteesta, ajasta kuin myös paikasta täysin riippumatta. Tällainen etätyöpöytä voidaan ottaa käyttöön niin omalla työpisteellä, kuin myös mistä tahansa muualta käsin, sillä työvälineenä toimii kannettava tietokone tai tabletti. Käyttäjän on siis tällöin mahdollista käyttää työpöydän ohjelmistoja, kuvakkeita, tiedostoja ja niiden takana toimivaa suojattua verkkoa turvallisesti kotona tai muissa mahdollisissa etätyöpisteissä.

Vastaa