Kategoriat
Yleinen

Suorahaku auttaa johdon ja asiantuntijoiden rekrytoinnissa

Suorahaku tunnetaan myös englanninkielisillä termeillä executive search ja headhunting. Suorahaulla tarkoitetaan sopivien ehdokkaiden etsimistä avoimeen työtehtävään aktiivisesti eri menetelmin lukuisten tietolähteiden avulla. Suorahaussa rekrytoija ottaa suoraan yhteyttä potentiaalisiin ehdokkaisiin ja tiedustelee heidän kiinnostustaan kyseiseen avoimeen tehtävään.

Milloin suorahakua käytetään?

Suorahakua käytetään rekrytoinnissa tyypillisesti silloin, kun hakuprosessille ei haluta julkisuutta, kohderyhmä on tarkasti rajattu ja työnantaja on etukäteen tarkasti määritellyt haettavan henkilön kriteerit. Aiemmin suorahakua käytettiin lähinnä ylimmän johdon rekrytoinnissa, mutta se on yleistynyt myös päälliköiden ja asiantuntijoiden hakemisessa.

Suorahaussa avoin paikka saatetaan pitää salaisena mahdollisimman pitkään strategisista syistä, jotta esimerkiksi yrityksen kilpailijat eivät tiedä tulevista suunnitelmista. Syynä voi myös olla tilanne, jossa työnantaja ennakoi tulevaa organisaatiomuutosta tai johtajan vaihtoa suljettujen ovien takana.

Monissa asiantuntijarekrytoinneissa saatetaan nykypäivänä käyttää ns. hybridihakua, jossa julkaistaan sekä työpaikkailmoitus että ollaan suoraan yhteydessä tehtävään sopiviin ihmisiin. Suorahakua käytetään erityisesti toimialoilla, joihin on vaikea löytää sopivia asiantuntijoita. Tällöin on tehokkaampaa käyttää palvelua, jossa suorahaun tekijä voi käyttää aikaa ehdokkaiden etsimiseen ja kontaktointiin. Joillakin erityisillä osaamisalueilla voi olla maailmanlaajuisestikin vain sata asiantuntijaa, jolloin heidän etsimisensä vaatii aikaa ja panostusta.

Etsittävän osaajan hakuprofiili tärkeä

Suorahaku eroaa normaalista hakuprosessista anonymiteetin lisäksi määrittelyvaiheen tarkkuudessa. Ehdokkaan substanssiosaamisen selvittäminen on prosessin helpoin osa, sillä henkilön sopivuus yrityksen kulttuuriin on monisyisempi kokonaisuus.

Suorahaun alkaessa konsulttiyritys ja työnantaja määrittelevät rekrytoinnin tarpeet suhteessa työnantajaorganisaation nykytilaan ja tulevaisuuteen. Jotta suorahaku onnistuu, on mietittävä työnantajan tavoitteita ja mikä haettavan henkilön rooli niissä tai niiden johtamisessa on.

Näiden pohdintojen lisäksi huomioidaan, millaisilta osaamisalueilta ja toimialoilta tarvittavaa osaamista voidaan löytää. Tämän jälkeen voidaan määritellä tarkemmin haettavan henkilön kriteerit eli millaisia taitoja ja persoonallisuuden piirteitä haetaan.

Mitä paremmin hakuprofiili määritellään, sitä varmemmin suorahaku ja rekrytointi onnistuu. Siten voidaan välttää virherekrytoinnit, jotka voivat tulla työnantajalle kalliiksi ja haitata liiketoimintaa pitkänkin aikaa.

Suorahaussa taustatutkimuksen merkitys korostuu

Suorahakua tekevät suorahakuyritykset, yksittäiset suorahakukonsultit sekä työnantajayritysten rekrytointitiimit. Yhteistä eri suorahaun toimijoille on se, että merkittävä osa suorahaun ajankäytöstä menee huolellisen taustatutkimuksen tekemiseen. 

Taustatutkimus on kriittisen tärkeä ja työläs vaihe, sillä sen myötä löydetään ja houkutellaan potentiaalisia ehdokkaita mukaan prosessiin. 

Toisinaan työnantajayritykset ulkoistavat vain ehdokaskartoituksen eli taustatutkimuksen  suorahakuprosessista. Perusteellisesti tehdyn tutkimuksen avulla varmistutaan siitä, että koko osaajamarkkina käydään läpi. Kun prosessin painopisteenä on huolellinen tutkimustyö, voidaan keskittyä olennaiseen ja haastatteluihin valikoituu vain positioon soveltuvimmat osaajat.

Kun suorahakukonsultti tekee toimeksiantoa, hän aloittaa tutkimustyön asiakasyrityksen liiketoimintaan perehtymällä. Liiketoiminta-, toimiala- ja yritystutkimuksen jälkeen konsultti tekee listauksen potentiaalisista yrityksistä, joista voi löytyä avoimeen tehtävään sopivia ehdokkaita. Tutkimuksen edetessä konsultti tarkentaa hakukoordinaatteja saatuaan lisää tietoa alasta ja osaajista. Ehdokkaita voi löytää eri liike-elämän verkostojen kautta sekä sosiaalisessa mediassa esimerkiksi Linkedinissä tai Twitterissä. Samoin uutiset, erilaiset artikkelit, opinnäytetyöt ja väitöskirjat ovat hyviä lähteitä asiantuntijoiden löytämiseen.

Kategoriat
Yleinen

Suorahakupalvelu on tehokas ratkaisu

Suorahakupalvelu on rekrytointiyritysten tarjoama ratkaisu avoimen työtehtävän täyttämiseen, jossa rekrytointikonsultti ottaa suoraan yhteyttä potentiaalisiin ehdokkaisiin. Suorahaku on toimiva ratkaisu erityisesti johdon tai asiantuntijoiden rekrytointiin, sillä halutun henkilön kriteerit voivat olla tarkoin määritelty etukäteen. Johdon tehtäviin ehdokkaiden saatavuus on rajoitetumpaa, tarkasti asetetut pätevyys- ja ominaisuusvaatimukset rajaavat sopivien henkilöiden määrää. 

Suorahakupalvelussa rekrytointi ulkoistetaan rekrytoinnin ammattilaisille, jotka kartoittavat avoimeen työtehtävään sopivat henkilöt. Rekrytoija kontaktoi suoraan tehtävään sopivia henkilöitä ja yrittää houkutella heitä mukaan prosessiin. Usein suorahakua käytettäessä yritys haluaa pitää hakuprosessin salassa, esimerkiksi strategisista syistä. Monissa asiantuntijoiden rekrytoinneissa käytetään nykypäivänä sekä suorahakua että julkista työpaikkailmoitusta. Tätä kutsutaan hybridihauksi. 

Laadukas suorahakupalvelu tarkoittaa asiantuntevaa rekrytoijaa, joka osaa hommansa. Tärkeintä suorahaussa on ymmärtää asiakkaan liiketoiminta, brändi sekä työnhaun tarpeet. Rekrytointi voi mennä pahasti pieleen, jos rekrytoija ei tajua asiakkaan liiketoiminnan ydintä. Rekrytoinnin tarpeita pitää arvioida nykyhetken lisäksi myös tulevaisuuden kannalta. Johdon rekrytointi määrittelee yrityksen tulevaisuuden suunnan. 

Laadukas suorahakupalvelu

Vaikka yritys tietäisi millaisen työntekijän se haluaisi, voi hyvä rekrytoija olla avuksi ja auttaa valitsemaan sopivan henkilön kriteerit avoimeen tehtävään. Haettavalle henkilölle luodaan profiili, jonka perusteella rekrytoija etsii mahdollisia ehdokkaita. Parhaimmillaan rekrytoija tuo profiiliin uusia näkökulmia ja rekrytointi onnistuu täydellisesti.

Liiketoiminnan ymmärtämisen ja profiilin luonnin lisäksi tärkeää on huolellinen taustatutkimus. Ennen palkkausta henkilöitä kerätään, rajataan pois, haastatellaan ja tehdään jopa psykologisia testejä sopivuuden selvittämiseksi. Ehdokkaan substanssiosaamisen selvittäminen on nykypäivänä helppoa, sopivuus yrityksen kulttuuriin on ihan toinen juttu. Tästä syystä rekrytointi on pitkä prosessi. Kelvollisia ehdokkaita etsitään monelta taholta ja heihin ollaan yhteydessä suoraan. Perusteellisen taustatutkimuksen ansiosta haastatteluihin valikoituu vain parhaat kandidaatit. 

Osaaminen pelkästään asiakkaan liiketoiminnasta ei riitä, headhunterilla pitää olla laaja käsitys myös koko toimialan toiminnasta. Tämä auttaa potentiaalisten työntekijöiden houkuttelussa. Mitä vähemmän sopivia ehdokkaita on, sitä tärkeämmät houkuttelutaidot ovat. Taitavimmat headhunterit myyvät avoimen työpaikan kenelle tahansa ja tuovat asiakkaan eteen vain parhaat ehdokkaat.

Työnantajayritys voi ulkoistaa vain taustatutkimuksen teon ja hoitaa rekrytoinnin loput järjestelyt itse. Headhunterista on apua kuitenkin myös haastatteluissa ja lopullisissa valinnoissa. Varsinkaan johto- ja asiantuntijatehtävien palkkaus ei ole helppo ja yksinkertainen juttu. Rekrytoija auttaa haastattelunrungon luomisessa, hakijoiden vertailussa ja lopullisessa päätöksenteossa. Yhteistyöllä päästään parhaaseen lopputulokseen eikä työnantaja tee kalliita ja liiketoimintaa haittaavia virherekrytointeja. 

Kategoriat
Yleinen

Pilvipalvelu parantaa etätyön tietoturvaa

Varsinkin nyt korona-aikana suurin osa meistä on päässyt tutustumaan etätyön mahdollisuuksiin. Poikkeusajasta huolimatta etänä tehtävä työ tarjoaa kuitenkin milloin tahansa lisää joustavuutta ja uusia mahdollisuuksia päivittäiseen työhön. Tämä kun on helposti mahdollista varsinkin aloilla, joissa työ tehdään pääasiassa tietokoneen välityksellä. Kuitenkin suurimmaksi ongelmaksi muodostuu usein etätyön tietoturva. Onneksi juuri tähän ongelmaan tarjoaa ratkaisun turvallinen pilvipalvelu.

Etätyö tarjoaa useita etuja

Käytännöllinen etätyö voi vaikuttaa huomattavasti myös työhyvinvointiin, jos työntekijä kokee sen itselleen parhaaksi työskentelytavaksi. Paikka- ja aikariippumaton työskentely voi myös tarjota niin työnantajalle kuin myös -tekijälle säästöä, sillä tällöin työntekijä voi työskennellä mistä päin maailmaa tahansa. Työnantajan on kuitenkin aina huolehdittava etätyön mahdollistamisesta, niin työvälineiden, ohjelmistojen, tietoturvan kuin myös muiden työn edellytysten osalta.

Hyvin rakennettu pilvipalvelu mahdollistaakin usein kokonaisvaltaisen pakettiratkaisun, joka tarjoaa niin käyttäjäystävällisyyden kuin myös peräti yrityksen omaa sisäistä infraa tietoturvallisemman vaihtoehdon etätyöskentelyyn.

Varmista ensisijassa työn tietoturvallisuus

Etätyön tekeminen tai ylipäätään sen mahdollistaminen voikin kaatua helposti kotoa tai muualta käsin tehtävän työn haavoittuvuuteen. Tärkeintä olisi kuitenkin tarkastella kriittisellä silmällä sisäisiä resursseja sekä etenkin työnteon prosesseja. Tietoturvallisen etätyöskentelyn osalta onkin ensisijaisen tärkeää, että työntekijä itse tietää, miten hän voi tietoturvaan vaikuttaa. Lähes kaikkeen työhön kun on mahdollista hankkia tarvittavat resurssit ja työvälineet, jotka mahdollistavat tietoturvallisen työnteon mistä päin maailmaa tahansa. Tällöin kun On Premise -ohjelmistot vaihtuvat turvallisiin pilvipalveluihin tai vaihtoehtoisesti virtualisoituun pilveen.

Muista huolehtia myös suojatusta yhteydestä

Vielä kun hiottujen prosessien ja tarkkaan valitun pilvipalvelun lisäksi yrityksen työntekijät panostavat yhteyksien suojaamiseen sekä asianmukaisesti valittuun fyysiseen sijaintiin, on tietoturvallinen etätyö mahdollista saavuttaa hyvinkin helposti. Samalla työn tekemisestä saadaan entistä käyttäjäystävällisempää ja sujuvampaa, kun kaikki työntekijät tietävät, miten heidän tulee toimia ja mistä tarvittavat ohjelmistot tai tiedostot löytyvät.

Etätyöpöytä sujuvoittaa työntekoa

Kun kaikki tarvittavat tietoturvaohjeet ovat jaettu, voivat käyttöjärjestelmäpäivitykset sekä erillisten laitteiden tietoturvasta huolehtiminen yhä viedä helposti liikaa työntekijöiden arvokasta työaikaa.

Ratkaisun tähän ongelmaan tarjoaa erilaiset DaaS- eli Desktop as a Service -palvelut. DaaS-palvelut kun tarjoavat saataville koko työpöydän sekä käyttäjäkokemuksen niin laitteesta, ajasta kuin myös paikasta täysin riippumatta. Tällainen etätyöpöytä voidaan ottaa käyttöön niin omalla työpisteellä, kuin myös mistä tahansa muualta käsin, sillä työvälineenä toimii kannettava tietokone tai tabletti. Käyttäjän on siis tällöin mahdollista käyttää työpöydän ohjelmistoja, kuvakkeita, tiedostoja ja niiden takana toimivaa suojattua verkkoa turvallisesti kotona tai muissa mahdollisissa etätyöpisteissä.

Kategoriat
Yleinen

Suorahaku rekrytointi löytää parhaat hakijat

Kun tarkkaan määriteltyyn johdon tai asiantuntijan työtehtävään etsitään uutta potentiaalista henkilöä, ei yleensä käytetä perinteisiä rekrytoinnin keinoja. Tällöin nimittäin kuvaan astuu usein suorahaku rekrytointi, joka tarkoittaa siis strategista, yleensä johto- tai asiantuntijatason avainhenkilöiden rekrytointiprosessia. Avoimien ilmoitusten sijaan tällöin turvaudutaan hiljaisiin suoran kontaktoinnin keinoihin.

Perinteinen rekrytointi muuttuu suorahaussa hiljaiseksi kontaktoinniksi

Yrityksen hakiessa uutta työntekijää, toteutetaan rekrytointi yleensä perinteisen julkisen työpaikkailmoituksen avulla. Avoimen työnhaun sulkeutumisen jälkeen taas valitaan parhaat hakijat ilmoitukseen vastanneiden joukosta ja sovitaan haastatteluaika kaikkein potentiaalisimpien henkilöiden kanssa.

Sopivia ehdokkaita voidaan kuitenkin etsiä myös ilman julkista ja avointa hakua. Tällöin kyseessä on niin sanottu suorahaku rekrytointi eli toisin sanoen headhunting. Suorahaku siis tarkoittaa rekrytointiprosessia, jossa rekrytoiva taho (joko yrityksen sisäinen tai ulkoinen rekrytoija) etsii työtehtävään aktiivisesti sopivia osaajia erilaisia julkisia tietokantoja, työkaluja sekä media- ja tiedonlähteitä hyväksi käyttäen. Tämän jälkeen hän ottaa heihin suoraan yhteyttä, tiedustellen kiinnostusta avoimena olevaan työpaikkaan.

Suorahaku rekrytointi on tänä päivänä erittäin nopeasti yleistyvä menetelmä. Eikä suotta, sillä se on jo tähän mennessä osoittautunut erittäin tehokkaaksi rekrytointikeinoksi. Lisäksi sitä voidaan hyödyntää myös perinteisten rekrytointimenetelmien rinnalla, jolloin saadaan aikaan sitäkin kattavampi ja monipuolisempi otanta markkinoilla olevista potentiaalisista hakijoista.

Miten suorahakua kannattaa hyödyntää?

Suorahaku rekrytointi koostuu pääasiassa hiljaisesta hausta. Näin ollen sitä voidaan parhaiten hyödyntää silloin, kun syystä tai toisesta avoimesta työpaikasta ei voida tai haluta ilmoittaa julkisesti. Syyt tähän ovat usein strategisia tai eri yritysten väliseen kilpailuun liittyviä. Varsinkin jos työnhaku, ja siihen liitetty potentiaalinen kohderyhmä, on todella rajattu ja tehtävään soveltuvien henkilöiden määrä sitäkin pienempi. Tällöin kun voidaan ikäviä kilpailutilanteita välttää erittäin menetyksekkäästi piilossa toimitettavalla ns. hiljaisella haulla.

Tyypillisesti suorahakua käytetään kuitenkin keskitason ja ylemmän johdon sekä tiettyjen asiantuntijoiden rekrytoinnissa. Ja vaikka nykyisin suorahaku onkin hyvin paljon yleistynyt ja laajentunut käytettäväksi myös muissa työtehtävissä, ei se kuitenkaan ole kaikkein tehokkain keino yleisemmissä ammattikunnissa.

Löydä passiiviset työnhakijat

Avoimen haun sijasta suorahaku rekrytointi löytääkin parhaimmillaan ns. ”piilossa olevat helmet” eli passiiviset työnhakijat. Nämä koostuvat niistä henkilöistä, jotka eivät aktiivisesti etsi uutta työpaikkaa, mutta ovat kuitenkin avoimia ajatukselle työpaikan vaihtamisesta sopivan tilaisuuden sattuessa. Joidenkin tutkimusten mukaan jopa suurin osa tällä hetkellä työssä olevista ammattilaisista, ovat juurikin tällaisia passiivisia työnhakijoita, jotka odottavat parempaa työpaikkaa.

Pyydä ammattilainen avuksi

Passiivisia työnhakijoita etsiessään yritys voi käyttää erilaisia suorahakuun erikoistuneita rekrytointipalveluja, jotka hoitavat taustatutkimuksen ja oikeiden henkilöiden etsimisen sekä heidän henkilökohtaisen ja yksilöllisen kontaktoinnin eri kanavissa.

Suorahaun kasvattaessa suosiotaan, myös palvelua tarjoavien yritysten määrä on tasaisesti kasvattanut. Näin ollen löydät todennäköisesti lähes mistä tahansa paikkakunnalta tai viimeistään verkosta palvelua tarjoavia rekrytointiyrityksiä, jotka ovat valmiita auttamaan myös sinua uusien työntekijöiden etsinnässä. Kysymys kuuluukin – joko sinä olet valmis aloittamaan suorahaun rekrytoinnin?